Home | Despre noi | Servicii juridice | Avocati | Noutati |Servicii Insolventa | Contact
Anca Ionela Voica

EDUCATIE SI FORMARE
- Licentiata a Facultatii de Drept – Universitatea Bucuresti
- Master – Managementul investitiilor – Academia de Studii Economice Bucuresti
- Cursuri: Achizitii publice, Contracte FIDIC, Tehnica legislativa, Protectia informatiilor clasificate


EXPERIENTA PROFESIONALA
- 5 ani avocat în cadrul Baroului Arges (specilizat: contencios administrativ, proprietate intelectuala, dreptul concurentei, dreptul muncii, dreptul mediului) - in prezent
- 6 ani consilier juridic la Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive
- expert juridic cooptat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE-OPCP în cadrul evaluarii ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele:
  * FT 2007/19343.06.05 - Sprijinirea ANDRAD în dezvoltarea solutiilor tehnice si tehnologice pentru o noua instalatie de tratare a deseurilor radioactive
  * PHARE RO 2004/016-815.02.04 - Sprijinirea ANDRAD pentru extinderea si accelerarea dezvoltarii noului depozit national definitiv de deseuri radioactive slab si mediu active
  * PHARE RO 2006/018-411.03.03 "Proiect tehnic si evaluarea de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deseuri slab si mediu active Saligny"
- membru în colectivele de elaborare a proiectelor de acte normative(OG nr.31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003; HG nr. 1080/2007; HG nr.1575/2005; HG nr.123/2007)

LUCRARI PUBLICATE
- “Reglementari în domeniul gospodaririi în siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat” - Revista Energia Nucleara Vol.19/Nr.1-2/2007
revista aparuta sub egida Asociatiei Române “Energia Nucleara”-AREN si Asociatiei “Forumul Atomic Român” – ROMATOM.
Avocati

Anca Ionela Voica
Avocat